Czy wiesz na ile efektywnie pracownicy wykonują swoje obowiązki?

Który z działów przynosi  największe korzyści?

Która grupa klientów przynosi największe zyski?

Co hamuje rozwój?

Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiemy dzięki przeprowadzanym przez nas badaniom i analizom biznesowym.

Zgodnie z potrzebami i specyfiką organizacji projektujemy i przeprowadzamy takie badania jak:

  • Badania ewaluacyjne
  • Badania satysfakcji Klienta
  • Mystery shopping
  • Badania ruchu Klientów
  • Monitoring marki
  • Badania otoczenia konkurencyjnego i makrootoczenia, a także analiza wewnętrznych procesów .

Kładziemy szczególny nacisk na praktyczny charakter raportów i wyników badań. Nasze opracowania zawierają nie tylko  analizy ale takze praktyczne  rekomendacje służące rozwojowi naszych Klientów.

Samorządom oferujemy monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Przygotowując raporty i analizy chcemy przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności decyzji podejmowanych przez władze regionalne i lokalne.