ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY OSTRÓDY

W ramach zamówienia zorganizowaliśmy konferencję, która traktowała o nowej  Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Ostródy. Została ona podzielona na cztery panele dotyczące istotnych dziedzin społecznych i gospodarczych. W każdym z paneli prowadzonych przez moderatorów, udział wzięli zaproszeni zewnętrzni eksperci oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI:

OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ BURMISTRZA
PREZENTACJE I DYSKUSJE PANELOWE

I. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i promocja gospodarcza miasta w kontekście nowej perspektywy finansowania ze środków unijnych

eksperci:

Dr Konrad Zacharzewski Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dorota Kopeć Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opracowującego  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020

 

II. Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem (budżet obywatelski, konsultacje społeczne)

ekspert:

Jakub Wygnański - socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał stypendium na Yale University.

III. Model zarządzania sportem w mieście

ekspert:

Andrzej Walkowiak - Wydział Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Współtwórca wdrożonych z powodzeniem planów naprawczych i przekształceń własnościowych w klubach sportowych

IV. Model zarządzania kulturą w mieście

ekspert:

Urszula Zalewska - laureatka konkursu animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej,  absolwentka szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prezeska założonej z osobistymi mamą i córką Fundacji NADAKTYWNI.

Wojciech Kłosowski - wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się doradztwem dla samorządów lokalnych w zakresie planowania i zarządzania strategicznego.