Księga znaku dla Klastra Turystycznego „Mazury Zachodnie”

Mieliśmy przyjemność współpracować z Klastrem Turystycznym „Mazury Zachodnie”. Wykonaliśmy dla nich zadanie pod nazwą:

Opracowanie II części systemu identyfikacji wizualnej w ramach realizacji projektu pn.: „Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Celem opracowania jest wzmocnienie rozpoznawalności na polskim rynku marki Mazur Zachodnich, w szczególności w opozycji do Wielkich Jezior, a pośrednio wsparcie sprzedaży  produktów członków Klastra.

Motyw przewodni koncepcji to:

ZACHODNIE SAMOCHODY, ZACHODNIE UBRANIA, ZACHODNIE MAZURY

Wykorzystanie nazwy Mazur Zachodnich do skojarzenia regionu z głęboko zakorzenionymi wśród grupy docelowej przekonaniami o wyższej wartości produktów z Europy Zachodniej na rodzimymi.   Koncepcja prosta, ale o wielkim potencjale. Jest racjonalna i emocjonalna zarazem, a przy tym odwołuje się do aspiracji życiowych grupy docelowej.