Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego

Na zlecenie Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wykonaliśmy aktualizację Programu Rozwoju Turystyki uwzględniając najnowsze trendy na rynku turystycznym oraz nową perspektywę finansowania ze środków UE.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotycząca aktualizacji Programu