Nowa strategia dla Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej

Głównym źródłem przychodów Żeglugi jest sprzedaż produktów związanych z Kanałem Elbląskim. Gdy w 2012 r. rozpoczął się  remont tego wyjątkowego zabytku Żegluga potrzebowała nowych koncepcji na dywersyfikację swoich produktów i nowych ofert dla klientów. 

Na zlecenie Spółki przygotowaliśmy analizę sytuacji finansowej i rynkowej Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej  wraz z rekomendacjami oraz  planem strategii na ten trudny dla spółki okres.