Dział funduszy unijnych i dotacji

Zajmujemy się całością procesów związanych z udziałem Funduszy Europejskich lub innych zewnętrznych dotacji od momentu wyboru źródła dotacji, przez proces aplikowania o dofinansowanie, realizację projektów, aż po końcowe rozliczenie dotacji.

Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji zarówno dla samorządów i, firm jak i organizacji pozarządowych.

 • Puchar Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach – markowe narzędzie marketingu regionalnego” dla MARTOM-TRAVELAND” Sp. z o.o. Hotel Anders (projekt na czele listy rankingowej otrzymał dofinansowanie ze środków UE, zakończono z powodzeniem realizację projektu),

 • "Ostróda Reggae Festival -promocja miasta i regionu" dla Urzędu Miasta w Ostródzie" (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Uruchomienie e-usługi elektronicznego systemu rezerwacji i sprzedaży biletów na rejsy Żeglugi Ostródzko – Elbląskiej, oraz zapewnienie sprawnego działania w zakresie back-office, jak i front-office i obsługi” (projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE, zakończono
  z powodzeniem realizację projektu),

 • Projekt promocyjny  „Ostróda Reggae Festiwal jako narzędzie promocji gospodarczej idei „Otwarta Ostróda” (projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE, zakończono z powodzeniem realizację projektu),

 • Studium wykonalności + wniosek  dla Miasta Ostróda- "Ostróda 2012" kreacja i promocja nowej marki regionu” (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek  dla Miasta Ostróda- „Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych” (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek  dla Miasta Ostróda- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Osiedlowej w Ostródzie” (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Olsztyńskiego Klubu Piłki Ręcznej Warmia  – Traveland  – „Warmia w grze” (projekt otrzymał dofinansowanie)

 • Studium wykonalności + wniosek dla Casablanca Spółka z o.o- „Rewitalizacja willi Casablanca –przebudowa i remont zabytkowego budynku przy ul. Zamkowej 5 w Olsztynie” (na zlecenie firmy zewnętrznej, projekt otrzymał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Doradztwo Finansowe i Zarządzania Lucyna Kurowska – „Rewitalizacja i zmiana sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Staromiejskiej 6 w Olsztynie” (na zlecenie firmy zewnętrznej, projekt otrzymał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Miasta Olsztyn (na zlecenie firmy zewnętrznej)  – „MIZAR: Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu” (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Olsztyńskiego Teatru Lalek (na zlecenie firmy zewnętrznej)  – „Modernizacja technologii scenicznej OTL”,

 • Studium wykonalności  + wniosek dla Miasta i Gminy Ruciane - Nida dla projektu  „Wzrost Zabezpieczenia Gminy Ruciane – Nida Przez Zakup  Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego Oraz Specjalistycznego Wyposażenia” (projekt dofinansowany),

 • Studium wykonalności  + wniosek dla Miasta i Gminy Ruciane - Nida dla projektu  „Rozbudowa infrastruktury wodnościekowej na terenie Gminy Ruciane- Nida ” (projekt dofinansowany),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Miasta Nidzica – „Modernizacja chodników i oświetlenia ulicznego pierzei wschodniej Placu Wolności  i ulicy Ratuszowej w Nidzicy„ (projekt otrzymał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla  MWiK Sp. z o.o. w Nidzicy – „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych”.

 • Studium wykonalności + wniosek dla Gminy Ostróda – „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie”, (projekt otrzymał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek dla Gminy Ostróda – „Wzrost zabezpieczenia Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”, projekt otrzymał dofinansowanie).

 •  Studium wykonalności + wniosek "Wspólna sprawa – utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie miasta Iławy" (projekt uzyskał dofinansowanie),

 • Studium wykonalności + wniosek „Utworzenie Biura Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie” (projekt uzyskał dofinansowanie),