Audyty organizacyjne, prawne i HR

Zrealizowaliśmy audyty organizacyjne  m.in. w Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz  Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie. 

Audytowi podlegały procesy administracyjne, sprzedażowe, marketingowe, finansowe oraz  kadrowe. W zaleznosci od potrzeb audytowanej jednostki przeprowadziliśmy:

  • badanie i analizę struktury organizacyjnej
  • badanie i analizę stylu zarządzania
  • analizę sytuacji ekonomicznej
  • badanie zasobów kadrowych wraz indywidualnymi wystandaryzowanymi wywiadami z pracownikami.
  • analizę możliwości rozwoju
  • badanie ektywności pracy
  • badanie i analizę jakości obsługi i satysfakcji klientów
  • analizę głównych aspektów funkcjonowania jednostki pod względem zgodnosci z przepisami prawa,
  • rekomendacje dotyczące strategii rozwoju.

Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stało się  zdefiniowanie obszarów do poprawy w pracy poszczególnych organizacji i działań, które trzeba podjąć (wraz z ich priorytetami) aby zwiększyć efektywność pracy, polepszyc obsługę klienta lub optymalizować kosztry.