Dział doradztwa strategicznego, badań, rozwoju i szkoleń

 

Nasze doradztwo ekspertów, projektowanie oraz realizacja badań i analiz prowadzi do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych i komunikacyjnych dla naszych Klientów.

 

Potrzebujesz:

   

 

Audyt organizacyjny pozwala ocenić m.in. sprawności działania organizacji i istniejących systemów zarządczych, efektywności realizowanych działań oraz zasadność podziału odpowiedzialności, decyzyjności i zadań wewnątrz firmy / organizacji.

więcej....

 

 

 

Czy wiesz na ile efektywnie pracownicy wykonują swoje obowiązki?
Który z działów przynosi  największe korzyści?
Która grupa klientów przynosi największe zyski?
Co hamuje Twój  rozwój?

Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiemy dzięki przeprowadzanym przez nas badaniom i analizom.  więcej....

 


 


Przygotowujemy lub modyfikujemy długookresowe strategie  działania dla firm, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego.  Nasze działania opieramy o wynik wcześniej przeprowadzonej diagnozy strategicznej.

więcej....

 

 

 

„CSR może być czymś więcej niż narażaniem się na dodatkowe koszty,
obowiązkiem czy dobrym uczynkiem – może być źródłem
szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej”.
M.E. Porter, M.R. Kramer

Zachęcamy do budowania razem z nami strategii Społecznej Odpowiedzialności Firmy i  pozytywnego wizerunku w oczach kontrahentów, urzędów, pracowników i społeczności lokalnej. 

CSR to element strategii ogólnej firmy, który poprzez pozytywną interakcję ze społecznością przyczynia się do osiągania także celów biznesowych. W koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu główny akcent zostaje położony na zwiększanie inwestycji w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska oraz dobre relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa. Świadczy to o dobrowolnym zaangażowaniu się firmy w kształtowanie jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie wyniesione z naszej pracy na rzecz organizacji społecznych i działalności w NGO-sach, utrzymujemy kontakty i współpracujemy także  z uznanymi organizacjami ogólnopolskimi.

 

 

 


 

Chcemy dzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów w dziedzinie planowania strategicznego, wdrażania innowacji, pozyskiwania funduszy czy komunikacji marketingowej.

Oferujemy dostosowane do potrzeb Firmy / Organizacji  szkolenia.  Prowadzimy je zawsze metodami warsztatowymi wykorzystując sprawdzoną metodologię uczenia dorosłych - Cykl Kolba. Dbamy o budowanie przestrzeni do aktywności każdego z uczestników.

W trakcie warsztatów wykorzystujemy m.in.

  • gry symulacyjne
  • burze mózgów
  • analizy study case
  • zadania grupowe
  • scenki sytuacyjne
  • pracę z kamerą.