Przygotowujemy lub modyfikujemy długookresowej strategie  działania dla firm, organizacji i jednostek samorządu terytorialnego.  Nasze działania opieramy o wynik wcześniej przeprowadzonej diagnozy strategicznej.

 

Pracujemy we  wszystkich najważniejszych obszarach funkcjonowania organizacji/ instytucji / firmy m.in. :

  • strategie rozwoju,
  • strategie finansowania rozwoju,
  • strategie marketingowe,
  • strategię w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (HR),
  • strategie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

 

Posiadamy doświadczenie także we współpracy z samorządami. Opracowujemy na podstawie pogłebionej diagnozy i w oparciu o proces konsultacji społecznych:

  • strategie rozwoju JST
  • programy rewitalizacji, w tym rewitalizacji społecznej;
  • strategie branżowe w obszarze turystyki, kultury, rozwoju przedsiębiorczości.